Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวกอบกุล โมทนา และคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) บริเวณหน้าพื้นที่โครงการฯ, ตรวจจุดสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถโรงพยาบาลทุ่งสง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง ที่ กม.289+300 – กม.290+100 และตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ณ สำนักงานแขวงฯ ในการนี้ นายธีรชัย ชวนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16, นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง), นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1, ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
title
รับมอบวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 93 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) รับมอบวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 93 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด โดยนายเกษมสุข  พยุงพันธุ์  Sustainable Development Manager เป็นผู้แทนส่งมอบ  เพื่อให้แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) นำไปเปลี่ยนโคมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง  ในทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง – กะปาง  ต่อไป  ณ ห้องประชุม 2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)