f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 30/03/2566 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
2 30/03/2566 ร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
3 28/03/2566 กรมทางหลวงช่วยเหลือภัยแล้ง
4 27/03/2566 ดับไฟไหม้บริเวณร่องกลางทางหลวงหมายเลข 41
5 24/03/2566 ผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2566
6 24/03/2566 เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
7 24/03/2566 ประชุมงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งปม.2566
8 24/03/2566 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโดนลักขโมยภายในห้องควบคุมไฟฟ้า
9 24/03/2566 ยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ ขท.นศ.2
10 09/03/2566 ตรวจรับงานสัญญาที่ ทส.12/2566 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.19+750 - 21+730
11 09/03/2566 ตรวจจับรถบรรทุกพ่วงน้ำหนักเกิน ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ที่ กม.303+100
12 28/02/2566 ติดตามความคืบหน้างานสัญญา ทล.4015 ตอน เขาธง - ฉวาง
13 24/02/2566 ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
14 23/02/2566 ซ่อมไฟฟ้าสะพานต่างระดับ
15 17/02/2566 จิตอาสาปลูกป่า500 ต้น