f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/08/2563 #Big_Cleaning_Day2563
2 29/04/2563 รายงานสถานการณ์โควิด-19 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 04/10/2562 อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ ๓๓ : นายสราวุธ ทรงศิวิไล
4 10/08/2562 หลักเกณฑ์การขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวง
5 23/07/2562 แขวงฯ ปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จ ทางหลวงในความควบคมของแขวงฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเครือข่ายชุมชน
6 15/05/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด
7 03/04/2562 รับมอบวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 93 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด
8 03/04/2562 ตรวจรับงานสัญญา ทส.27/2562 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
9 19/03/2562 ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอุโมงค์ทางลอด จุดกลับรถบ้านช่องเขา ผ่านระบบ VDO Conference
10 08/03/2562 ประชุมเพื่อติดตามงานสัญญาจ้าง ปี 2561 - 2562 พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรค ในการปฎิบัติงาน
11 08/03/2562 ตรวจรับงานสัญญา ทส.30/2562 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
12 04/03/2562 ผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562-1 มีนาคม 2562
13 04/03/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้ดำเนินการตามนโยบาย ลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำสัปดาห์
14 22/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้ดำเนินการตามนโยบาย ลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำสัปดาห์
15 21/02/2562 ประชุมการปฏิบัติงานการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย, การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ,ตรวจรับงานจ้างเหมา และปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน