f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.27+384 - กม.29+495 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 47 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 13/03/2566 ทส.e-b/16/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงขยายช่องการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 26/10/2565 ทส.e-b/14/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพ ผิวทาง 18/11/2565 ทส.e-b/15/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+078 - กม.47+642 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 35 รายการ) 26/09/2565 ทส.3/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.257+800 - กม.259+393 SB. ปริมาณงาน 18,760 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 26/09/2565 ทส.2/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 43 รายการ) 29/09/2565 ทส.e-b/9/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.2+750 - กม.5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 41 รายการ) 29/09/2565 ทส.e-b/8/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.25+667 - กม.32+050 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 27,608 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 29/10/2565 ทส.e-b/7/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.23+292 - กม.25+552 ปริมาณงาน 19,350 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 28/09/2565 ทส.e-b/5/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 จ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4230 ตอน ควนไม้แดง - มะนาวหวาน ระหว่าง กม.4+800 - กม.7+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 28 รายการ) 28/09/2565 ทส.e-b/6/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ตอน 2 ที่ กม.26+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 รายการ) 14/02/2565 ทส.26/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง ระหว่าง กม.292+625 - กม.295+400 NB. ปริมาณงาน 37,538 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 23/11/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ – น้ำตก ระหว่าง กม.43+095 – กม.45+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 รายการ) 21/05/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ – ควนเกย ที่ กม.8+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 รายการ) 05/04/2564 ทส.e-b/33/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอน ควนลำภู - จันดี ระหว่าง กม.11+092 - กม.14+236 และทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.44+450 - กม.44+950 ปริมาณงาน 43,728 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 12/11/2563 ทส.14/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ