f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน - เหนือคลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 96,905 ตร.ม. (จำนวน 3 รายการ) 03/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.26+418.550 - กม.27+231.50 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+101 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.312+455 - กม.314+810 NB., SB. ปริมาณงาน 40,414 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 20/03/2563 ทส.16/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.66+956 - กม.70+456 ปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 20/03/2563 ทส.20/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ระหว่าง กม.54+173 - กม.57+473 ปริมาณงาน 29,700 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 17/03/2563 ทส.21/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.22+518 - กม.24+390 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,198 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 17/03/2563 ทส.18/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.284+501 - กม.284+608 NB.,และ กม.285+450 - กม.286+910 NB. ปริมาณงาน 1.567 กม. (จำนวน 10 รายการ) 17/03/2563 ทส.17/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.287+550 - กม.290+000 NB., SB. ปริมาณงาน 37,905 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 17/03/2563 ทส.19/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,139 ต้น 02/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น 08/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ