f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดสีตีเส้น) จำนวน 4 รายการ รวม 83 หน่วย 14/11/2562 14/11/2562 326/60/20/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวม 36 หน่วย 14/11/2562 14/11/2562 326/60/23/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ รวม 24 หน่วย 14/11/2562 14/11/2562 326/60/23/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ (หมึกปริ้น) จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 326/85/21/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ รวม50 หน่วย 12/11/2562 11/11/2562 326/35/17/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ รวม 570 หน่วย 12/11/2562 11/11/2562 326/35/18/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) จำนวน 2 รายการ รวม 80 หน่วย 06/11/2562 06/11/2562 326/60/16/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ รวม 435 05/11/2562 05/11/2562 326/45/15/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 ซื้อน้ำมันเบนซิน 05/11/2562 05/11/2562 326/35/11/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 05/11/2562 326/60/14/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รวม 150 หน่วย 05/11/2562 05/11/2562 326/60/13/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 26 หน่วย 05/11/2562 04/11/2562 326/60/10/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวม 36 หน่วย 04/11/2562 04/11/2562 326/60/09/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 200 หน่วย 04/11/2562 04/11/2562 326/35/11/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/11/2562 04/11/2562 326/60/07/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 217 รายการ