f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) 02/06/2563 326/60/219/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ (หมึกพริ้นเตอร์) 02/06/2563 326/85/220/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวม 37 หน่วย 01/06/2563 326/60/216/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2,020 หน่วย 01/06/2563 326/35/215/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรค) 01/06/2563 326/85/210/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) จำนวน 1 รายการ รวม 350 หน่วย 01/06/2563 326/35/214/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) 29/05/2563 326/20/214/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) 29/05/2563 326/20/213/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 27/05/2563 326/35/207/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ รวม 1,167 หน่วย 02/05/2563 326/60/208/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 จ้างรื้อย้ายระบบเครือข่ายไร้สาย 26/05/2563 326/205/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงสูง) จำนวน 1 เครื่อง 12/05/2563 326/10/204/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวม 10 หน่วย 20/05/2563 326/70/202/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รวม 42 หน่วย 20/05/2563 326/60/204/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวม 34 หน่วย 20/05/2563 326/60/202/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 398 รายการ