f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 20 หน่วย 08/07/2563 326/60/255/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (hot-mix) จำนวน 40 หน่วย 07/08/2563 326/60/291/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อวัสดุเะชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) 06/08/2563 326/35/290/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/08/2563 326/60/289/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 05/08/2563 326/20/286/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ) 05/08/2563 326/85/287/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 03/08/2563 326/20/283/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 03/08/2563 326/20/281/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 03/08/2563 326/20/282/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 จ้างเหมาทาสีสะพาน OVER PASS 03/08/2563 326/284/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน จำนวน 2,300 ลิตร 03/08/2563 326/35/285/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/08/2563 326/45/280/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 จ้างเหมาทาสีสะพาน, ราวกันอันตรายคอนกรีต 23/07/2563 326/278/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวม 2 หน่วย 23/07/2563 326/40/279/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 22/07/2563 326/277/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 451 รายการ