f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 20 หน่วย 08/07/2563 6,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (hot-mix) จำนวน 40 หน่วย 07/08/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเะชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) 06/08/2563 182,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/08/2563 10,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 05/08/2563 25,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุอื่นๆ (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ) 05/08/2563 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED 03/08/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 03/08/2563 121,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) 03/08/2563 51,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทาสีสะพาน OVER PASS 03/08/2563 487,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซิน จำนวน 2,300 ลิตร 03/08/2563 67,045.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/08/2563 244,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทาสีสะพาน, ราวกันอันตรายคอนกรีต 23/07/2563 340,848.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวม 2 หน่วย 23/07/2563 14,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 22/07/2563 358,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 456 รายการ