f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) 02/06/2563 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุอื่นๆ (หมึกพริ้นเตอร์) 02/06/2563 13,312.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รวม 37 หน่วย 01/06/2563 5,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2,020 หน่วย 01/06/2563 56,257.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันเชื้อโรค) 01/06/2563 12,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน) จำนวน 1 รายการ รวม 350 หน่วย 01/06/2563 9,852.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพริ้นเตอร์) 29/05/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์) 29/05/2563 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 27/05/2563 167,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ รวม 1,167 หน่วย 02/05/2563 99,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างรื้อย้ายระบบเครือข่ายไร้สาย 26/05/2563 67,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงสูง) จำนวน 1 เครื่อง 12/05/2563 14,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ รวม 10 หน่วย 20/05/2563 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รวม 42 หน่วย 20/05/2563 13,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวม 34 หน่วย 20/05/2563 11,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 403 รายการ