f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดสีตีเส้น) จำนวน 4 รายการ รวม 83 หน่วย 14/11/2562 105,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวม 36 หน่วย 14/11/2562 16,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ รวม 24 หน่วย 14/11/2562 10,848.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุอื่นๆ (หมึกปริ้น) จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 11,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ รวม50 หน่วย 11/11/2562 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ รวม 570 หน่วย 11/11/2562 19,750.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์) จำนวน 2 รายการ รวม 80 หน่วย 06/11/2562 490,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ รวม 435 05/11/2562 127,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อน้ำมันเบนซิน 05/11/2562 16,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 79,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รวม 150 หน่วย 05/11/2562 112,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รวม 26 หน่วย 04/11/2562 13,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รวม 36 หน่วย 04/11/2562 18,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 200 หน่วย 04/11/2562 6,830.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/11/2562 15,178.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 221 รายการ