f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ปริมาณงาน 528 เมตร 03/04/2567 ทส.e-b/23/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง 03/04/2567 ทส.e-b/22/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.249+726 - กม.257+180 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,228 เมตร 27/03/2567 ทส.e-b/15/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4228 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทานพอ ตอน 4 ระหว่าง กม.14+800 - กม.16+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 ทส.e-b/24/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 งานป้ายข้างทาง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ตอน 2 ปริมาณงาน 334.05 ตร.ม. 26/03/2567 ทส.e-b/14/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.68+200 - กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ทส.e-b/20/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป ตอน 8 ระหว่าง กม.70+500 - กม.71+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ทส.e-b/19/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 25/03/2567 ทส.e-b/13/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.20+700 - กม.22+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ทส.e-b/21/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.296+000 - กม.313+652 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2567 ทส.e-b/8/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.57+600 - กม.58+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 ทส.e-b/12/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.65+000 - กม.67+350 RT เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 ทส.e-b/11/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 2 ระหว่าง กม.14+448 - กม.30+355 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 ทส.e-b/10/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.315+237 - กม.349+526 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 ทส.e-b/9/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.249+726 - กม.257+180 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,228 เมตร 27/03/2567 ทส.e-b/15/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 112 รายการ