f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 20 รายการ 25/06/2562 25/06/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,139 ต้น 20/02/2562 20/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น 13/02/2562 13/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+859 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18 รายการ 10/01/2562 10/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ