f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.52+155 - กม.52+195 และทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนาบอน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง ระหว่าง กม.19+100 - กม.19+892 และทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.75+061 - กม.75+101 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.26+418.550 - กม.27+231.50 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+101 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/04/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.45+980 - กม.46+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 25/03/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการตั้งติดไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+715 - กม.24+255 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/03/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน - เหนือคลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 96,905 ตร.ม. (จำนวน 3 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/03/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ