f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/03/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.27+384 - กม.29+495 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 47 ต้น (จำนวน 2 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/11/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพ ผิวทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมางานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้าย และเครื่องหมายจราจรทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง และ ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.249+726 - กม.315+237 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 95 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป – ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.19+750 - กม.21+730 ปริมาณงาน 61 ต้น (จำนวน 2 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง – กะปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+911 - กม.67+076 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 27 แห่ง (จำนวน 4 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงขยายช่องการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/09/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.25+667 - กม.32+050 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 27,608 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 21/09/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.23+292 - กม.25+552 ปริมาณงาน 19,350 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/09/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.257+800 - กม.259+393 SB. ปริมาณงาน 18,760 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/09/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+078 - กม.47+642 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 35 รายการ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 103 รายการ