f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ค่าปรับปรุงงานอำนวยควาามปลอดภัย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,139 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวง นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
3 16/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวง นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/12/2561 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ้างเหมาทำการซ๋อมแซม บำรุงรักษาในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+859 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ