f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/07/2566 326/40/190/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/07/2566 326/40/192/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/07/2566 326/35/193/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/07/2566 326/35/188/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/07/2566 326/60/187/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/07/2566 326/60/181/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/07/2566 326/35/179/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/07/2566 326/45/183/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/07/2566 326/45/182/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/06/2566 326/60/176/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/06/2566 326/60/176/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30/06/2566 326/40/175/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/06/2566 326/60/174/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/06/2566 326/60/173/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2566 326/60/167/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 121 รายการ