f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.52+155 - กม.52+195 และทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 รายการ) 30/04/2563 ทส.22/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.47+400 - กม.48+850 ปริมาณงาน 13,050 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 20/04/2563 ทส.8/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.273+600 - กม.276+144 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 ทส.2/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+715 - กม.24+255 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 22/04/2563 ทส.11/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ตอน 2 ระหว่าง กม.337+958 - กม.338+981 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 20/04/2563 ทส.7/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.49+911 - กม.67+076 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.62+443 - กม.75+693 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 4 รายการ) 27/04/2563 ทส.15/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.312+455 - กม.314+810 NB., SB. ปริมาณงาน 40,414 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 27/04/2563 ทส.16/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.66+956 - กม.70+456 ปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 28/04/2563 ทส.20/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ระหว่าง กม.54+173 - กม.57+473 ปริมาณงาน 29,700 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 29/04/2563 ทส.21/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.22+518 - กม.24+390 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,198 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 27/04/2563 ทส.18/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.284+501 - กม.284+608 NB.,และ กม.285+450 - กม.286+910 NB. ปริมาณงาน 1.567 กม. (จำนวน 10 รายการ) 27/04/2563 ทส.17/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.287+550 - กม.290+000 NB., SB. ปริมาณงาน 37,905 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 27/04/2563 ทส.19/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+040 - กม.56+800 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,700 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 20/04/2563 ทส.9/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม0+000 - กม.0+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5 รายการ) 22/04/2563 ทส.12/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 22/04/2563 ทส.13/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ