f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+078 - กม.47+642 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 35 รายการ) 14/11/2565 ทส.3/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.257+800 - กม.259+393 SB. ปริมาณงาน 18,760 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 08/11/2565 ทส.2/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ตอน 2 ที่ กม.26+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 รายการ) 10/03/2565 ทส.26/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด – บ้านตูล ระหว่าง กม.7+895 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 รายการ) 29/01/2565 ทส.13/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.70+500 - กม.72+360 ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 01/02/2565 ทส.15/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน – เหนือคลอง ระหว่าง กม.1+500 - กม.5+930 ปริมาณงาน 34,440.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 01/02/2565 ทส.14/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร – กะทูน ระหว่าง กม.25+946 - กม.29+821 ปริมาณงาน 35,295.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 02/02/2565 ทส.16/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+160 - กม.18+631 ปริมาณงาน 31,239.00 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 01/02/2565 ทส.15/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ระหว่าง กม.19+510 - กม.27+600 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 32,575.00 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 08/02/2565 ทส.19/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอน ควนลำภู – จันดี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+965 ปริมาณงาน 35,580.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 02/02/2565 ทส.17/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 จ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง และ ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.249+726 - กม.314+400 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 19 แห่ง 21/01/2565 ทส.8/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.62+852 - กม.72+416 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,060 เมตร 21/01/2565 ทส.7/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ระหว่าง กม.54+770 - กม.56+024 ปริมาณงาน 39 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 21/01/2565 ทส.9/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 จ้างเหมาทำการติดตั้ง ป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 2 ระหว่าง กม.14+276 - กม.32+352 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 14 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) 21/01/2565 ทส.6/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.311+200 - กม.312+368 ปริมาณงาน 2,332 เมตร 26/01/2565 ทส.11/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 73 รายการ