f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.27+384 - กม.29+495 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 47 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 10/03/2566 ทส.23/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ปริมาณงาน 465,622 ตร.ม. 02/12/2565 326/57/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14/12/2565 326/35/63/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/01/2566 326/60/79/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 28/12/2565 32/35/77/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/12/2565 326/60/75/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/12/2565 326/60/74/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/12/2565 326/60/73/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/12/2565 326/60/72/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/12/2565 326/60/71/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/12/2565 326/60/70/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/12/2565 326/60/66/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/12/2565 326/60/65/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/12/2565 326/60/62/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/12/2565 326/60/59/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 216 รายการ