f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำน 22/08/2562 22/08/2562 326/20/291/62 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้มาติดต่องาน) 22/08/2562 22/08/2562 326/20/291/62 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารระดับ 8) 22/08/2562 22/08/2562 326/20/289/62 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา 01/08/2562 19/07/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาก่อสร้างและซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 ราคากลางวัสดุเชื้อเพลิง 02/05/2562 02/05/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 ชุดก่อสร้าง 22/04/2562 20/04/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 วัสดุเชื้อเพลิง 10/04/2562 10/04/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมาทำการทาสีราวสะพาน 05/04/2562 05/04/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/04/2562 05/04/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/03/2562 27/03/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 07/03/2562 06/03/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/02/2562 13/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/02/2562 13/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 วัสดุก่อสร้าง 28/01/2562 28/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ