f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.45+980 - กม.46+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
3 างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนาบอน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.52+155 - กม.52+195 และทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 รายการ) 08/04/2563 ทส.22/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง ระหว่าง กม.19+100 - กม.19+892 และทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.75+061 - กม.75+101 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
6 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 23/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน - เหนือคลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 96,905 ตร.ม. (จำนวน 3 รายการ) 15/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
8 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.26+418.550 - กม.27+231.50 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+101 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.47+400 - กม.48+850 ปริมาณงาน 13,050 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 17/03/2563 ทส.8/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.273+600 - กม.276+144 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 ทส.2/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+715 - กม.24+255 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 30/03/2563 ทส.11/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ตอน 2 ระหว่าง กม.337+958 - กม.338+981 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 20/03/2563 ทส.7/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
13 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.49+911 - กม.67+076 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.62+443 - กม.75+693 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 4 รายการ) 16/03/2563 ทส.15/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
14 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.312+455 - กม.314+810 NB., SB. ปริมาณงาน 40,414 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 20/03/2563 ทส.16/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.66+956 - กม.70+456 ปริมาณงาน 28,000 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 20/03/2563 ทส.20/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ