f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรับสมัคร 29/09/2565 ถึง 07/10/2565 ประกาศ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัด แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำนวน 2 อัตรา