f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ประกาศ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัด แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จำนวน 2 อัตรา
ลงวันที่ 29/09/2565
#ขอบข่ายงาน : จัดทำสื่อมัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
#คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว 137 ดาวน์โหลด

'