f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง ระหว่าง กม.18+800 - กม.21+411 ปริมาณงาน 23,500 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 14/01/2564 ทส.11/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
122 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.61+650 - กม.64+107 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,392 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 15/01/2564 ทส.15/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
123 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.56+000 - กม.57+655 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 16,965 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 21/01/2564 ทส.28/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
124 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.61+605 - กม.65+566 LT. ปริมาณงาน 37,629 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 23/01/2564 ทส.31/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
125 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.14+276 - กม.16+700 LT.,RT ปริมาณงาน 27,389 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 18/01/2564 ทส.22/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
126 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+735 - กม.18+400 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,019 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 15/01/2564 ทส.17/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
127 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.18+206.50 - กม.19+027.50 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 รายการ) 23/01/2564 ทส.32/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
128 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.277+450 - กม.279+624 NB. ปริมาณงาน 2.174 กม. (23,914 ตร.ม.) (จำนวน 13 รายการ) 18/01/2564 ทส.23/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
129 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.276+500 - กม.280+092 SB. ปริมาณงาน 37,716 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 19/01/2564 ทส.20/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
130 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.271+420 - กม.273+945 NB. ปริมาณงาน 28,395 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 16/01/2564 ทส.18/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
131 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.301+450 - กม.305+208 SB. ปริมาณงาน 39,459 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 18/01/2564 ทส.21/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
132 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.52+155 - กม.52+195 และทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 รายการ) 30/04/2563 ทส.22/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
133 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.47+400 - กม.48+850 ปริมาณงาน 13,050 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 20/04/2563 ทส.8/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
134 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.273+600 - กม.276+144 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 ทส.2/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
135 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+715 - กม.24+255 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 2 รายการ) 22/04/2563 ทส.11/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 154 รายการ