f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.24+200 - กม.26+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 ทส.8/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
107 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.258+900 - กม.259+952 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 ทส.7/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
108 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.61+200 - กม.63+378 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 06/01/2564 ทส.1/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
109 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.72+398 - กม.73+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 รายการ) 21/01/2564 ทส.24/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
110 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+480 - กม.56+658 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 08/01/2564 ทส.3/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
111 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+075 - กม.29+253 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 08/01/2564 ทส.4/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
112 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.328+942 - กม.330+031 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 08/01/2564 ทส.5/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
113 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.20+171 - กม.22+349 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 08/01/2564 ทส.6/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
114 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 2 ระหว่าง กม.27+540 - กม.31+765 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 82 ต้น (จำนวน 3 รายการ) 08/01/2564 ทส.2/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
115 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน1 ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 14/01/2564 ทส.10/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
116 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.33+260 - กม.36+934 ปริมาณงาน 33,066 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 21/01/2564 ทส.27/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
117 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.16+735 - กม.20+350 ปริมาณงาน 32,535 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 14/01/2564 ทส.12/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
118 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.0+655 - กม.3+677 ปริมาณงาน 32,805 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 21/01/2564 ทส.26/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
119 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.39+526 - กม.43+100 ปริมาณงาน 32,166 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 15/01/2564 ทส.16/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
120 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+590 - กม.7+500 ปริมาณงาน 29,154 ตร.ม. (จำนวน 8 รายการ) 15/01/2564 ทส.13/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 154 รายการ