f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอน ควนลำภู – จันดี ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+965 ปริมาณงาน 35,580.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 02/02/2565 ทส.17/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
92 จ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง และ ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.249+726 - กม.314+400 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 19 แห่ง 21/01/2565 ทส.8/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
93 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.62+852 - กม.72+416 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1,060 เมตร 21/01/2565 ทส.7/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
94 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน ทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ระหว่าง กม.54+770 - กม.56+024 ปริมาณงาน 39 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 21/01/2565 ทส.9/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
95 จ้างเหมาทำการติดตั้ง ป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 2 ระหว่าง กม.14+276 - กม.32+352 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 14 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) 21/01/2565 ทส.6/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
96 จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.311+200 - กม.312+368 ปริมาณงาน 2,332 เมตร 26/01/2565 ทส.11/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
97 จ้างเหมางานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.256+400 - กม.272+050 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,280 เมตร 26/01/2565 ทส.12/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
98 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ตอน 1 ที่ กม.30+071 และ กม.32+133 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 17 รายการ) 26/01/2565 ทส.10/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
99 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ัพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15/01/2565 ทส.3/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
100 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงนาบอน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15/01/2565 ทส.2/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
101 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 15/01/2565 ทส.1/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
102 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่อนพิบูลย์ (1 หลัง) ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 22/01/2564 ทส.30/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
103 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอน ควนลำภู - จันดี ระหว่าง กม.11+092 - กม.14+236 และทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.44+450 - กม.44+950 ปริมาณงาน 43,728 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 15/01/2564 ทส.14/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
104 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.24+070 - กม.27+573 ปริมาณงาน 42,036 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 19/01/2564 ทส.19/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
105 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.62+550 - กม.63+170 ปริมาณงาน 7,440 ตร.ม. (จำนวน 23 รายการ) 14/01/2564 ทส.9/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 154 รายการ