f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.257+800 - กม.259+393 SB. ปริมาณงาน 18,760 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 08/11/2565 ทส.2/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
77 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+895 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 43 รายการ) 29/11/2565 ทส.11/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
78 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.2+750 - กม.5+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 41 รายการ) 29/11/2565 ทส.8/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
79 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.25+667 - กม.32+050 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 27,608 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 29/11/2565 ทส.9/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
80 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.23+292 - กม.25+552 ปริมาณงาน 19,350 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 29/11/2565 ทส.10/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
81 จ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4230 ตอน ควนไม้แดง - มะนาวหวาน ระหว่าง กม.4+800 - กม.7+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 28 รายการ) 18/11/2565 ทส.6/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
82 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงช้างกลาง แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง 09/12/2565 ทส.16/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
83 จ้างเหมางานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.75+499 - กม.75+693 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 รายการ) 08/11/2565 ทส.1/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
84 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ตอน 2 ที่ กม.26+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 รายการ) 10/03/2565 ทส.26/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
85 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด – บ้านตูล ระหว่าง กม.7+895 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 รายการ) 29/01/2565 ทส.13/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
86 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.70+500 - กม.72+360 ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 01/02/2565 ทส.15/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
87 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน – เหนือคลอง ระหว่าง กม.1+500 - กม.5+930 ปริมาณงาน 34,440.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 01/02/2565 ทส.14/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
88 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร – กะทูน ระหว่าง กม.25+946 - กม.29+821 ปริมาณงาน 35,295.00 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 02/02/2565 ทส.16/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
89 จ้างเหมาทำการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+160 - กม.18+631 ปริมาณงาน 31,239.00 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 01/02/2565 ทส.15/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
90 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ระหว่าง กม.19+510 - กม.27+600 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 32,575.00 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 08/02/2565 ทส.19/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 154 รายการ