f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/05/2566 326/35/151/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/05/2566 326/60/153/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2566 326/60/155/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 11/04/2566 326/35/144/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน 03/04/2566 326/35/143/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/04/2566 326/60/149/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/04/2566 326/60/146/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/04/2566 326/60/150/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
69 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.27+384 - กม.29+495 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 47 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 11/04/2566 ทส.23/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
70 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรับปรุงขยายช่องการจราจร ในทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก – บ่อน้ำร้อน ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 21/12/2565 ทส.17/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
71 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง (เป็นตอนๆ) ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพ ผิวทาง 14/01/2566 ทส.22/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
72 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง – กะปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+911 - กม.67+076 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 27 แห่ง (จำนวน 4 รายการ) 09/12/2565 ทส.15/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
73 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป – ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.19+750 - กม.21+730 ปริมาณงาน 61 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 30/11/2565 ทส.12/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
74 จ้างเหมางานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้าย และเครื่องหมายจราจรทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง และ ทุ่งสง – ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.249+726 - กม.315+237 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 95 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) 03/12/2565 ทส.13/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
75 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม. 1+078 - กม.47+642 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 35 รายการ) 14/11/2565 ทส.3/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 154 รายการ