f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+530 - กม.1+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5 รายการ) 12/03/2563 ทส.4/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
107 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.35+700 - กม.41+200 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 5 รายการ) 12/03/2563 ทส.5/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
108 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.3+450 - กม.5+650 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 5 รายการ) 13/03/2563 ทส.1/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 27/02/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
110 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 20 รายการ 25/06/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
111 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2(ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,139 ต้น 20/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
112 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,365 ต้น 13/02/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
113 จ้างเหมาทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทางประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+859 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18 รายการ 10/01/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 106 ถึง 113 จาก 113 รายการ