f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.18+206.50 - กม.19+027.50 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 รายการ) 23/11/2563 ทส.32/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
77 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.277+450 - กม.279+624 NB. ปริมาณงาน 2.174 กม. (23,914 ตร.ม.) (จำนวน 13 รายการ) 18/11/2563 ทส.23/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
78 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.276+500 - กม.280+092 SB. ปริมาณงาน 37,716 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 18/11/2563 ทส.20/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
79 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.271+420 - กม.273+945 NB. ปริมาณงาน 28,395 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 17/11/2563 ทส.18/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
80 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.301+450 - กม.305+208 SB. ปริมาณงาน 39,459 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 18/11/2563 ทส.21/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
81 ขายทอดตลาดเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6258-97-9 25/08/2563 326/05/05/63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
82 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.45+980 - กม.46+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
83 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทุ่งใหญ่ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
84 างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงนาบอน แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
85 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.52+155 - กม.52+195 และทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1 รายการ) 08/04/2563 ทส.22/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
86 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง ระหว่าง กม.19+100 - กม.19+892 และทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.75+061 - กม.75+101 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 3 รายการ) 08/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
87 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 10/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
88 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4227 ตอน สำนักขัน - เหนือคลอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.13+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 96,905 ตร.ม. (จำนวน 3 รายการ) 10/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
89 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.26+418.550 - กม.27+231.50 LT., RT. และทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ควนเกย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+101 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 14/04/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
90 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.47+400 - กม.48+850 ปริมาณงาน 13,050 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 18/03/2563 ทส.8/2563 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 113 รายการ