f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แขวงฯ ปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จ ทางหลวงในความควบคมของแขวงฯ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเครือข่ายชุมชน
ลงวันที่ 23/07/2562

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) โดยนายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่2 (ทุ่งสง) มอบหมายหมวดทางหลวงในสังกัด และหน่วยต้นไม้และสวน  ปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จ ทางหลวงในความควบคุมของแขวงฯ เนื่องในโอกาส  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเครือข่ายชุมชน เตือนภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จไปทรงติดตามงานการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2562


'