f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/06/2566 326/60/174/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/06/2566 326/60/173/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/06/2566 326/60/167/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/06/2566 326/45/170/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/06/2566 326/40/172/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
51 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 14/06/2566 326/35/166/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/06/2566 326/60/169/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/06/2566 326/60/165/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/06/2566 326/60/168/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
55 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/06/2566 326/35/162/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/05/2566 326/60/160/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 02/06/2566 326/45/163/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 25/05/2566 326/35/158/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2566 326/60/154/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/05/2566 326/35/152/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 154 รายการ