f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า 07/02/2567 326/105/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2567 326/60/106/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2567 326/60/108/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/07/2566 326/40/190/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/07/2566 326/40/192/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/07/2566 326/35/193/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
37 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/07/2566 326/35/188/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/07/2566 326/60/187/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/07/2566 326/60/181/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 03/07/2566 326/35/179/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/07/2566 326/45/183/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/07/2566 326/45/182/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/06/2566 326/60/176/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/06/2566 326/60/176/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30/06/2566 326/40/175/66 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 154 รายการ