f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/03/2567 326/40/121/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/03/2567 326/40/120/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 326/60/99/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
19 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/02/2567 326/35/98/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/02/2567 326/60/100/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/03/2567 326/40/118/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/02/2567 326/60/113/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/03/2567 326/35/114/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/02/2567 326/60/112/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/02/2567 326/45/111/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/02/2567 326/60/110/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 12/02/2567 326/35/109/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/02/2567 326/60/101/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/02/2567 326/60/104/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 326/60/103/67 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 154 รายการ