f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ร่อนพิบูลย์ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.328+942 - กม.330+031 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 18/11/2563 ทส.5/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
62 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.20+171 - กม.22+349 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 18/11/2563 ทส.6/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
63 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 2 ระหว่าง กม.27+540 - กม.31+765 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 82 ต้น (จำนวน 3 รายการ) 18/11/2563 ทส.2/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
64 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน1 ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 18 รายการ) 25/11/2563 ทส.10/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
65 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ - น้ำตก ระหว่าง กม.33+260 - กม.36+934 ปริมาณงาน 33,066 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 25/11/2563 ทส.27/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
66 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมแป - ควนหนองหงส์ ระหว่าง กม.16+735 - กม.20+350 ปริมาณงาน 32,535 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 18/11/2563 ทส.12/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
67 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4165 ตอน ชะอวด - บ้านตูล ระหว่าง กม.0+655 - กม.3+677 ปริมาณงาน 32,805 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 18/11/2563 ทส.26/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
68 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.39+526 - กม.43+100 ปริมาณงาน 32,166 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 17/11/2563 ทส.16/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
69 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+590 - กม.7+500 ปริมาณงาน 29,154 ตร.ม. (จำนวน 8 รายการ) 18/11/2563 ทส.13/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
70 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4019 ตอน ทุ่งใหญ่ - ช้างกลาง ระหว่าง กม.18+800 - กม.21+411 ปริมาณงาน 23,500 ตร.ม. (จำนวน 10 รายการ) 17/11/2563 ทส.11/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
71 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.61+650 - กม.64+107 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,392 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 17/11/2563 ทส.15/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
72 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 1 ระหว่าง กม.56+000 - กม.57+655 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 16,965 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 23/11/2563 ทส.28/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
73 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.61+605 - กม.65+566 LT. ปริมาณงาน 37,629 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 18/11/2563 ทส.31/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
74 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ระหว่าง กม.14+276 - กม.16+700 LT.,RT ปริมาณงาน 27,389 ตร.ม. (จำนวน 9 รายการ) 18/11/2563 ทส.22/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
75 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง - สวนผัก ตอน 1 ระหว่าง กม.16+735 - กม.18+400 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,019 ตร.ม. (จำนวน 11 รายการ) 18/11/2563 ทส.17/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 113 รายการ