f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 56 รายการ 08/03/2565 326/1/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
47 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน เสาธง – สวนผัก ตอน 2 ที่ กม.26+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 รายการ) 21/02/2565 ทส.26/2565 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
48 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง ระหว่าง กม.292+625 - กม.295+400 NB. ปริมาณงาน 37,538 ตร.ม. (จำนวน 5 รายการ) 17/12/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
49 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน ควนหนองหงส์ – น้ำตก ระหว่าง กม.43+095 – กม.45+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 รายการ) 28/05/2564 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
50 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4319 ตอน ร่อนพิบูลย์ – ควนเกย ที่ กม.8+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 รายการ) 29/04/2564 ทส.e-b/33/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
51 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงร่อนพิบูลย์ (1 หลัง) ของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 25/11/2563 ทส.30/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
52 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4195 ตอน ควนลำภู - จันดี ระหว่าง กม.11+092 - กม.14+236 และทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.44+450 - กม.44+950 ปริมาณงาน 43,728 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 18/11/2563 ทส.14/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
53 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.24+070 - กม.27+573 ปริมาณงาน 42,036 ตร.ม. (จำนวน 4 รายการ) 17/11/2563 ทส.19/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
54 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.62+550 - กม.63+170 ปริมาณงาน 7,440 ตร.ม. (จำนวน 23 รายการ) 12/11/2563 ทส.9/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
55 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.24+200 - กม.26+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ทส.8/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
56 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.258+900 - กม.259+952 SB. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 ทส.7/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
57 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน ฉวาง - ห้วยปริก ระหว่าง กม.61+200 - กม.63+378 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 18/11/2563 ทส.1/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
58 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กะปาง - บางขัน ระหว่าง กม.72+398 - กม.73+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 รายการ) 23/11/2563 ทส.24/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
59 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.54+480 - กม.56+658 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 18/11/2563 ทส.3/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
60 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.27+075 - กม.29+253 ปริมาณงาน 67 ต้น (จำนวน 2 รายการ) 18/11/2563 ทส.4/2564 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 113 รายการ