f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.249+726 - กม.257+180 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 8,228 เมตร 27/03/2567 ทส.e-b/15/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
17 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.31+135 - กม.32+539 ปริมาณงาน 22,577 ตร.ม. 02/04/2567 ทส.e-b/17/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
18 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.310+088 - กม.314+800 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ทส.e-b/16/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
19 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.60+600 - กม.64+464 RT. ปริมาณงาน 35,929 ตร.ม. 02/04/2567 ทส.e-b/18/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
20 งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ตอน 3 ปริมาณงาน 5,833 อัน 22/03/2567 ทส.e-b/7/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
21 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.303+270 - กม.314+990 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงาน 144.88 ตร.ม. 22/03/2567 ทส.e-b/6/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
22 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ตอน 2 ระหว่าง กม.291+060 - กม.293+183 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2567 ทส.e-b/5/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
23 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.249+750 - กม.267+502 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2567 ทส.e-b/4/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
24 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ตอน 10 ระหว่าง กม.263+422 - กม.265+525 SB. ปริมาณงาน 23,886 ตร.ม. 22/03/2567 ทส.e-b/3/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
25 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ตอน 2 ระหว่าง กม.51+000 - กม.53+355 LT. ปริมาณงาน 22,920 ตร.ม. 22/03/2567 ทส.e-b/2/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
26 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับไปใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง-ฉวาง ตอน 7 ระหว่างกม.30+650-กม.32+630 ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. 21/03/2567 ทส.e-b/1/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
27 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 326/02/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
28 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด 17/11/2566 326/02/2567 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
29 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/09/2566 326/02/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
30 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/07/2566 326/01/2566 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 113 รายการ