f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
ผู้อำนวยการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ลงวันที่ 24/07/2562

นายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ


'