f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนในโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลงวันที่ 18/07/2562

     วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) โดยนายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียนในโรงเรียน โดย นายสมนึก สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง


'