f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
แข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงที่ 16
ลงวันที่ 02/03/2566
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ได้ร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ สำนักงานทางหลวงที่ 16 โดย นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 16 พร้อมด้วยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม่วงขามแสงทอง สเตเดี้ยม สำนักงานทางหลวงที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

'