f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ลงวันที่ 28/12/2565
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายอภิชาติ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 โดย นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16, ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ 16, นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานเอกชน, เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง ที่ กม.289+100 ด้านขวาทาง
 

 


'